square03_blue_3.gif

Hovedside

square03_skyblue.gif

Pasientsider

square03_purple_1.gif

Legesider

square02_blue_3.gif

Faginfo

square03_blue_1.gif

Kontakt

square03_skyblue.gif

Lenkjer


Frå Köhlers Medizinal-Plantzen

HOVEDSIDE

Fjordklinikken er ein privat spesialistpraksis. Lege ved kontoret er Marit Rakstang, som er spesialist i psykiatri. Marit Rakstang er òg utdanna akupunktør, i tillegg til utdanning og kompetanse innan ortomolekylær medisin og ernæringsrådgjeving.

Fjordklinikken har driftsavtale med Helse Midt-Norge RHF og har avtale om direkteoppgjer med Helfo. Det vil seie at pasientar betaler berre vanleg egenandel, i tillegg til evt. forbruksmatriell. Dette forutsett henvisning frå lege. Du kan søkje om å få dekt reiseutgifter frå Pasientreiser. Les meir på Pasientsider om dette.

Fjordklinikken har kontor på Aspøya fjordsenter, Øydegard i Tingvoll kommune. Sjå lenkje nedst på sida om korleis du finn kontoret til Fjordklinikken.

Telefontida er 09.00 - 15.00 på kvardagar, og du møter Helge Husby i telefonen. Han er den du henvender deg til om det praktiske med timebestilling, avtalar og økonomi.
Lege Marit Rakstang har telefontid på kontordagar kl. 12.00-12.30.
Sjå elles på
kontaktsida vår.

For tida er det 9 mnd. ventetid.

ACT gruppeterapi ved Fjordklinikken
Marit Rakstang og klinisk sosionom Anne Oppigård ved DPS Molde kjører grupper i ACT - Acceptance and Commitment Therapy. Det er opp til 8 personar på kvar gruppe. Det er positive tilbakemeldingar frå dei som er med, og vi ønskjer å fortsette med to grupper også til hausten. For å vere med i ACT gruppeterapi må du ha henvisning, helst frå fastlegen din.
Vi leiger romsleg lokale i 2. etasje over Fjordkroa for å kunne halde god avstand og er svært nøye med rutinane for å unngå koronasmitte.

Les meir om ACT terapi under:


INFORMASJON OM KORONAVIRUS-SITUASJONEN

Det er no vanleg OPPMØTE så langt vi ser fram i tida.

Om du likevel ønskjer videokonsultasjon, kan du melde frå om dette. Rettleiing står nedst på denne sida.

Gruppeterapi-samlingane går som normalt.
Kvar enkelt vil få beskjed på SMS om det blir endring på dette.

Situasjonen blir fortløpande vurdert etter kva råd Staten gjev. 

Vi fortsett med dei strenge tiltaka i lokala våre, og vi er svært nøye med å desinfisere kontaktpunkt.

  • Vi ønskjer berre å ha ein person på venterommet til ei kvar tid. Om du kjem litt før, står det ein stol ved inngangsdøra til venterommet, som du skal bruke. Om du ønskjer å vente i bilen utanfor, gje beskjed. Da får du melding når du skal komme inn.
  • Det er vask ved inngangen til Fjordsenteret og ved inngangen til venterommet.
  • Vi desinfiserer utsatte område, flater, dørhandtak og andre stader som blir rørt ved og held god avstand til kvarandre.
  • Det står handdesinfeksjon ved døra og på venterommet, som du skal bruke. Vi har eingongshanskar og munnbind tilgjengeleg, spør oss om du skulle ønskje å bruke det.
  • Det er ikkje lenger sjølvbetjening på kaffe, te, vatn. Men spør, så ordnar vi etter nøye rutinar for å unngå koronasmitte.
  • Vi låner ikkje ut bøker, dette for å unngå koronasmitte.
  • Blad ligg ikkje framme på venterommet, og vi ber om at du ikkje tek unødig i gjenstandar elles, også møblar og skranke på forkontoret.

Informasjon om koronaviruspandemien på Folkehelseinstituttet sine nettsider

--------------------------------

VIDEOKONSULTASJON
Ein videokonsultasjon blir starta med at vi sender ein link på e-post, til ca. den tida du er oppsatt på avtale. Denne åpnar du i nettlesaren på smarttelefon eller PC ved å klikke på. Det kjem opp nokre punkt om test av mikrofon og høgtalar. Du må identifisere deg med å skrive fullt namn og telefonnummer (eller logge på med BankID) og blir så invitert inn i "venterommet". Vent til Marit Rakstang "hentar" deg inn.

Egenandel
Egenandel skal betalast som vanleg på Vipps Fjordklinikken 536012. Om du ikkje brukar Vipps, betal til bankkonto 3930.02.53540 - om du ikkje har frikort.

Avbestilling
Dei som ikkje ønskjer å benytte seg av oppsatt timeavtale, må som normalt melde frå til oss i god tid, minst 24 timar før, viss ikkje må du betale kr 375,- for ubenytta time.

Marit og Helge
 Lenkjer

CV lege Marit Rakstang

Tilsette på Fjordklinikken

Kontoret på Aspøya fjordsenter

 

     
 

 

 

Fjordklinikken har driftsavtale med

Fjordklinikken har avtale
om direkte oppgjer med
 

© 2021 Fjordklinikken