square03_blue_3.gif

Hovedside

square03_skyblue.gif

Pasientsider

square03_purple_1.gif

Legesider

square02_blue_3.gif

Faginfo

square03_blue_1.gif

Kontakt

square03_skyblue.gif

Lenkjer


Frå Köhlers Medizinal-Plantzen

HOVEDSIDE

Fjordklinikken er ein privat spesialistpraksis. Lege ved kontoret er Marit Rakstang, som er spesialist i psykiatri. Marit Rakstang er òg utdanna akupunktør, i tillegg til utdanning og kompetanse innan ortomolekylær medisin og ernæringsrådgjeving.

Fjordklinikken har driftsavtale med Helse Midt-Norge RHF og refusjonsavtale med NAV. Pasientar betaler da berre vanleg egenandel, i tillegg til evt. forbruksmatriell. Dette forutsett henvisning frå lege. Du får også dekt reiseutgifter frå Pasientreiser om du bur i Helseregion Midt-Norge.        

Fjordklinikken har kontor i 2. etasje på Aspøya fjordsenter, Øydegard i Tingvoll kommune. Sjå lenkje nedst på sida om korleis du finn kontoret til Fjordklinikken.

Telefontida er 09.00 - 15.00 på kvardagar, og du møter Helge Husby i telefonen. Han er den du henvender deg til om det praktiske med timebestilling, avtalar og økonomi.

For tida er det min. 8 mnd. ventetid.

 


Lenkjer

CV lege Marit Rakstang

Tilsette på Fjordklinikken

Kontoret på Aspøya fjordsenter

 

     
 

 

 

Fjordklinikken har driftsavtale med

Fjordklinikken har avtale
om direkte oppgjer med
 

© 2019 Fjordklinikken - www.fjordklinikken.no

Webdesign:
Fosna kulturverkstad