square03_blue_3.gif

Hovedside

square03_skyblue.gif

Pasientsider

square03_purple_1.gif

Legesider

square02_blue_3.gif

Faginfo

square03_blue_1.gif

Kontakt

square03_skyblue.gif

Lenkjer

 

Frå Köhlers Medizinal-Plantzen

PASIENTSIDER

Fjordklinikken er ein privat spesialistpraksis som har driftsavtale med Helse Midt-Norge.

Som pasient får du time her etter henvisning frå lege, og vi ser helst at det er fastlegen som henviser deg. Det er fastlegen som har ansvaret for deg også i den perioden du har timar hos oss. Dette gjeld m.a. blodprøvetaking, somatiske utredningar, sjukemeldingar, reseptar og evt. øyeblikkeleg hjelp. Lege Marit Rakstang ønskjer derfor eit nært samarbeid med fastlegen din. Fjordklinikken har ikkje vaktordning.

Henvisning og venteid

Etter retningslinene frå Helse Midt-Norge RHF blir henvisninga sendt vidare til Helse Midt-Norge dersom ikkje spesialisten kan starte behandling innan 6 månader. Helse Midt-Norge vil da prøve å finne eit tilsvarande behandlingstilbod. Men dette krev at pasienten gjev samtykke til slik vidaresending. Dette skal fastlegen din skrive i henvisninga

Om ein pasient likevel ønskjer berre den behandlaren det er henvist til - og heller vil stå på venteliste - er det opp til pasienten sjølv. Du må da be fastlegen din om å skrive dette henvisninga.

I periodar der vi har kapasitet til å starte behandling innan 6 mnd., får pasienten beskjed om time til vurderingssamtale. Dersom pasienten ikkje har gjeve samtykke til vidaresending av henvisninga, blir pasienten sett på venteliste.

Etter vurderingssamtale kan du bli oppsett på timar til kort utredning, for lengre behandling, henvist vidare, eller oppfølging hos fastlege etter faglege råd frå oss. 
For tida er det 9 mnd. ventetid.

Utredning og behandling
Lege Marit Rakstang har lang erfaring både som allmennlege og som psykiater, i tillegg til utdanning i akupunktur, ortomolekylær psykiatri, kosthald og traumeterapi. Derfor vil alle få ei grundig utredning i samråd med pasient og henvisande lege/fastlege.

Les meir om utredning og behandling

Praktiske opplysningar
Når du får brev om at du er oppsett på time, må du straks ta kontakt om det ikkje passar. Dersom ein ikkje møter opp, eller avbestiller mindre enn 24 timar før, blir ein kravd ein offentleg takst på egenandelsbeløpet for den oppsette timen. Dette går utanom frikort.

Egenandel, frikort, reiseutgifter m.m.


Lenkjer

Helsenorge - byte fastlege
Norsk helseinformasjon


     
 

 

 

Fjordklinikken har driftsavtale med

Fjordklinikken har avtale
om direkte oppgjer med
 

© 2020 Fjordklinikken - www.fjordklinikken.no

Webdesign:
Fosna kulturverkstad